Marketing vs. Communicatie - De verschillen en overeenkomsten

Ver voordat ik aan de slag ging als Marketing Consultant bij ROcX was ik druk op zoek naar een baan in de Marketing.

Ik wist dat ik de strategische Marketing kant op wilde, dus struinde ik vol goede moed het internet en kranten af op zoek naar een soortgelijke baan.

Maar dit bleek zo makkelijk nog niet. Ik werd overrompeld door allerlei, ik noem ze maar even, "Marketing achtige" functie titels die in de vacature omschrijving veelal Communicatie functies bleken te zijn.

En daar bleef het niet bij. Ook kwam het voor dat de vacature omschrijving een Marketing functie leek én dat tijdens sollicitatiegesprekken zowel recruiters als managers aangaven op zoek te zijn naar een Marketingexpert, maar eigenlijk bedoelden zij een Communicatie expert.

Verwarring alom.

 

En dat bleek ook niet zo vreemd te zijn volgens een onderzoek uitgevoerd door NIMA in 2014.

Uit dit onderzoek bleek dat er wel 264 verschillende functie titels zijn voor Marketing en Communicatie functies (!)

 

Het zal je dan ook niet verbazen dat er al jaren een strijd heerst over waar nou exact de scheidslijn ligt tussen Marketing en Communicatie.

In de jaren '90 werd voor het gemak maar Marketingcommunicatie geïntroduceerd. Maar ook dat is niet echt juist. 

Ik hoor het startende ondernemers zich vaak afvragen.

"Is Marketing nou het overkoepelende begrip waar Communicatie onder hangt of staan ze geheel los van elkaar?"

 

Ik doe in deze blog graag een poging om het zo helder mogelijk uit te leggen.

Marketing

Er zijn talloze definities van Marketing, maar in feite kan Marketing kort omschreven worden als:

"Marketing is een commercieel beleid waarbij het gaat om het strategisch en zo succesvol mogelijk op de markt en onder de aandacht brengen van een product of dienst waarbij je inspeelt op de behoeftes van de klant zodat het bedrijf de commerciële doelstellingen behaalt."

 

 

Marketing is veelal extern gericht op en legt de focus vooral op de verkoop en omzet.

 

Hier komt een groot deel Marktonderzoek bij kijken die de fundering legt voor een solide Marketing strategie, gevolgd door de veelal bekende 4P's van de Marketingmix. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Hoe ziet de doelgroep eruit? Oftewel, aan welke mensen / bedrijven wil je jouw product / dienst verkopen? (Segmentatie)
 • Hoe ziet het product of de dienst er uit? Wat zijn de USP's, vorm, materiaal etc.? (Product)
 • Voor welke prijs kan je het product of de dienst het beste aan jouw doelgroep (de klant) aanbieden ? (Prijs)
 • Via welke middelen en/of mensen laat ik de (potentiële) klanten weten over het product of de dienst? (Promotie ofwel Communicatie)
 • Via welke kanalen zet je het product of de dienst zo effectief mogelijk weg in de markt?  (Plaats ofwel Distributie)

Communicatie

Communicatie is een proces van informatie uitwisseling.

In de context van deze blog simpel gezegd: "Het aan de markt/klant vertellen dat je een geweldig product of dienst aanbiedt."

Je hebt dus je Marketing helder in kaart gebracht en vult dat in met zoals wij zeggen "praatjes en plaatjes".

Communicatie kan zowel intern als extern zijn en legt de focus op het overbrengen van imago en identiteit.

 

 

Daarvoor heb je vele mogelijkheden. Het zijn er teveel op hier nu op te noemen, dus heb ik een kleine selectie gemaakt.

Kijk maar eens hoeveel je er zelf al kent.

 • Social Media
 • Contentmarketing (in feite een ander woord voor Communicatie in het verlengde van je Marketing)
 • Blogs en Vlogs
 • PR
 • Websites
 • Reclame uitingen (offline)
 • Reclame uitingen middels tv en radio
 • Advertenties
 • Stands op evenementen
 • Netwerkmeetings
 • Etc.

Marketeer of COmmunicateer nodig?

Wat is nou exact het verschil in de algemene skillset van beiden? Wie kan jou helpen bij het oplossen van de uitdagingen die jij als startende ondernemer / zzp'er tegenkomt?

 

Marketeers verschillen wezenlijk van Communicateers en wel om het volgende:

 

Marketeers volgen veelal de opleiding Commerciële Economie(HBO, 4 jaar) eventueel gevolgd door Marketing (WO, 2 jaar)

Zij zijn slim en sluw in het bedenken van wegen en manieren om het product of dienst op de markt kwijt te kunnen. Op afstand wel te verstaan, niet in rechtstreeks contact met de doelgroep, behalve voor Marktonderzoek. Marketeers zijn beter in staat om tot objectieve strategieën en oplossingen voor complexe (commerciële) vraagstukken te komen. Zij zijn veelal analytische, oplossingsgerichte, snel denkende creatieve geesten

 

Communicateers volgen, je raad het al, veelal de opleiding Communicatie (HBO, 4 jaar) eventueel gevolgd door bijvoorbeeld Communicatiewetenschappen (WO, 3 jaar) en zijn vaak experts in het (over)brengen van het verhaal. Zij weten hoe zij mensen een (goed) gevoel geven over het bedrijf, product of dienst.

Ze zitten dichter op de doelgroep dan Marketeers en zijn in staat om de mindset van de doelgroep te doen veranderen.

Een Communicateer is creatief in het overbrengen van het juiste plaatje en praatje

Mis jij nog informatie n.a.v. deze blog? Laat het ons weten.