marktonderzoek


WAAROM MARKTONDERZOEK?

 

Marktonderzoek wordt door startende ondernemers vaak als tijdrovend en lastig gezien. En zonder de benodigde kennis kan dit zeker het geval zijn. Vaak horen we dat startende ondernemers het stukje Marktonderzoek summier uitvoeren of zelfs helemaal links laten liggen i.p.v. uit besteden en/of hulp te vragen.

Marktonderzoek is voor een (startende) onderneming van zeer grote betekenis voor de (toekomstige) beleidsvoering en kan niet achterwege worden gelaten. Hoe grondiger en doeltreffender marktonderzoek wordt uitgevoerd, hoe effectiever de onderneming zal zijn in zijn (toekomstige) beleidsvoering.

 

Bovendien, als je als onderneming niet weet wat er écht in je markt speelt, wordt het lastig om überhaupt in te spelen op de behoefte van je klant, concurreren met je concurrent en urgent te blijven.

Is er bijvoorbeeld wel écht potentieel voor jouw bedrijfsidee op de markt die je voor ogen hebt? Krimpt of groeit de markt? Is de markt verzadigd? Zit jouw beoogde doelgroep wel in de regio die je voor ogen hebt én hebben zij wel interesse in jouw dienst of product?

Allemaal zeer belangrijke aspecten die je dient te onderzoeken vóórdat je geld in andere aspecten van je onderneming investeert.

Mede om deze reden wensen kredietverstrekkers dat jij een goede onderbouwing middels Marktverkenning/Marktonderzoek opneemt in jouw ondernemingsplan. En terecht ! Zo vinden wij bij ROcX. 

MARKTONDERZOEK VS. MARKETINGONDERZOEK

Marktonderzoek, ook wel Marktverkenning genoemd, is een term die vaak wordt verward met Marketingonderzoek. Beide begrippen verschillen nogal van elkaar en het is belangrijk te weten wat het verschil tussen beiden is. Daarom eerst een uitleg over e.e.a. alvorens we uitleggen wat wij bij ROcX op het gebied van Marktonderzoek voor jouw onderneming kunnen betekenen.

Marktonderzoek

Door de jaren heen zijn er verschillende definities van Marktonderzoek beschreven, maar de 2 meest actuele zijn toch wel als volgt:

 

"Marktonderzoek is het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens, die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van beleids- en marketingproblemen."

en

"Marktonderzoek is een wetenschappelijk onderzoek naar de factoren, die vraag en aanbod bepalen op een bepaalde markt."

  

Bij Marktonderzoek wordt er specifiek onderzoek gedaan naar de structuur, samenstelling en ontwikkeling van de markt waarin de onderneming zich bevindt.

Het doel van marktonderzoek is om bruikbare markt informatie te verzamelen die vervolgens gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van o.a. een Marketing-, Sales-, Communicatie- of overig Commercieel beleid. Te denken valt aan onderzoek doen naar de concurrent, de markt, de beoogde doelgroep en hun motivaties, gedragingen en wensen, de bedrijfstak, marktontwikkelingen en trends.

MARKETINGONDERZOEK

Bij Marketingonderzoek wordt er voornamelijk onderzoek gedaan naar het effect en de invloed van de reeds ingezette Marketinginstrumenten op het afnemersgedrag. Een Marketingonderzoek wordt vaak gekoppeld aan de marketingmix die de onderneming hanteert. Voorbeelden van marketingonderzoek zijn: prijsonderzoek, distributieonderzoek, productonderzoek en communicatieonderzoek.

SOORTEN MARKTONDERZOEK

Er wordt veelal onderscheid gemaakt in 2 soorten marktonderzoek, namelijk:

 1. Desk Research
  Het woord zegt het grotendeels al. Het onderzoek doen vanaf je bureau. Desalniettemin wordt hier ook boeken, kranten en rapportages onder verstaan. Simpelweg alles behalve het afnemen van enquêtes, het veld in gaan en/of afhankelijk zijn van respondenten.
 2. Field Research
  Bij Field Research doe je daadwerkelijk onderzoek in het veld. Je stelt een vragenlijst of vragenplan op en voert deze uit in het veld om zo informatie te vergaren. Een bekende vorm van Field Research is het afnemen van enquêtes. Dit kan zowel schritelijk, telefonisch, face-to-face als online. 

NIVEAUS VAN MARKTONDERZOEK

Marktonderzoek wordt veelal op 3 niveau's uitvoerd: Macro, Meso en Micro niveau.

 1. Macro
  Hierbij draait hetom de factoren waar een onderneming geen invloed op uit kan oefenen. Te denken valt aan factoren als bijvoorbeeld economische crisis, vergrijzing van de bevolking e.d. Een onderneming kan hier niets aan veranderen maar moet hier wel onderzoek naar doen en in haar strategie rekening mee houden.
 2. Meso
  Hierbij draait het om de factoren waarmee de onderneming indirect kan inspelen op de omgeving. De bedrijfstak waarin het actief is. Denk hierbij aan de distributie (van product of dienst), concurrentie, concurrenten en algemene bedrijfstak-factoren.
 3. Micro
  Hierbij draait het om de factoren waarmee een onderneming direct kan inspelen op de omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een analyse van de organisatie zelf. Aspecten die je kunt analyseren zijn bijvoorbeeld de organisatiestructuur, bedrijfscultuur, doelstellingen, marketing strategie, financiële situatie, ontwikkeling R&D etc.


MARKTONDERZOEK DIENSTEN VAN ROCX

Bij ROcX kun jij als startende ondernemer voornamelijk terecht voor Marktonderzoek waarbij Desk Research vereist is. Wij kunnen jou bijvoorbeeld ondersteunen d.m.v. coaching en advies bij het uitvoeren van Desk Research op alle 3 niveau's, maar dit ook volledig voor jou uit handen nemen en jou zo veel tijd besparen en daarmee ook geld besparen.

 

Wij gaan te allen tijden met jou als startende ondernemer in gesprek om te kijken waar nu écht de informatie behoefte / probleemstelling zit om een zo gericht mogelijk Marktonderzoek op te zetten en uit te voeren. 

 

Wij zorgen voor Marktonderzoek op maat waarbij wij er altijd naar streven om budget, tijd en informatie behoefte perfect op elkaar af te stemmen.

 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.